Loading...

VÄLKOMMEN TILL ADVOKAT KOMPANIET

På Advokatkompaniet hjälper vi såväl privatpersoner som företag med juridiska frågor. Vi har specialistkompetens inom brottmål, familjerätt, tvistemål och utlänningsrätt. Hos oss får du alltid en advokat som är kunnig, erfaren och kanske framförallt engagerad så att du känner ett stöd genom hela rättsprocessen.

BROTTMÅL

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en försvarare redan under polisutredningen, men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare.

Läs mer

FAMILJERÄTT

Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta som sämst just då. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer.

Läs mer

TVISTEMÅL

Om du har en fordran på någon som inte vill betala, eller om du har drabbats av en skada och vill kräva ersättning av den som orsakat skadan, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till.

Läs mer

Migrationsrätt

MIGRATIONSRÄTT

På Advokatkompaniet har vi en lång och gedigen erfarenhet av ärenden rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi vet vad som krävs för att få bifall till en ansökan och kommer att hjälpa dig samla in den nödvändiga utredningen i ditt ärende.

Läs mer

Behöver du juridisk rådgivning?

Ring: 08-92 88 70

VÅRT TEAM

Vi har över 100 års samlad erfarenhet

Våra advokater har gedigen bakgrund och har varit verksamma sen tidigt 1980-tal. Tillsammans täcker de ett brett spektrum av juridisk kompetens.

Läs mer