Brottmål

Offentlig försvarare

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en försvarare redan under polisutredningen, men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare. Om du vill ha en särskild advokat som försvarare måste du meddela det till polisen eller till tingsrätten så snart som möjligt.

Vår erfarenhet är att det är bättre ju tidigare en försvarare är med i utredningen, och särskilt viktigt är att du har en försvarare med vid polisförhör. Om du blir kallad till polisförhör kan du alltid ringa oss, så ser vi till att tingsrätten i god tid innan förhöret får in en begäran om en offentlig försvarare för dig.

Alla advokater på Advokatkompaniet har stor erfarenhet av brottmål, allt från trafikbrott till grova våldsbrott och mål om ekonomisk brottslighet. Som din försvarare kommer vi att se till att allt som är viktigt för dig, såsom dina argument och din bevisning, kommer fram tidigt under polisutredningen.  Vid rättegången lägger vi fram din bevisning samtidigt som vi kritiskt granskar åklagarens bevisning.

Brottsoffer

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat som ska vara ditt stöd under utredningen och rättegången, och som kan hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen. Alla advokater på Advokatkompaniet tar uppdrag som målsägandebiträde.