Familjerätt

Vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden uppstår en mängd problem som måste lösas. Samtidigt är relationen mellan parterna ofta som sämst just då. Känslorna är starka och det är svårt att se rationellt på de problem som uppkommer. I dessa lägen kan vi hjälpa till med att sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga, och föreslå lösningar. Vi har lång erfarenhet av detta och vet vad som krävs för att skapa långsiktiga lösningar.

Alla familjetvister kan dock inte lösas i samförstånd. En sista utväg är då att låta domstolen avgöra saken. De frågor som domstolen kan lösa är:

  • Kvarsittanderätt
  • Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn
  • Underhållsbidrag
  • Bodelning (genom bodelningsförrättare)

På Advokatkompaniet har vi stor erfarenhet av processer i dessa mål.

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte, för att bestämma hur egendom skall fördelas i framtiden. Dit hör:

  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Testamente