Tvistemål

Om du har en fordran på någon som inte vill betala, eller om du har drabbats av en skada och vill kräva ersättning av den som orsakat skadan, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till. På Advokatkompaniet har vi stor erfarenhet av dessa processer, och vi vet att framgång i en tvist kan mätas på olika sätt. Vissa vill ha en acceptabel uppgörelse på ett tidigt stadium så att man kan lämna tvisten bakom sig, medan andra framförallt vill få rätt, även om det kan ta tid. Oavsett vilket kan vi hjälpa dig att processa på det sätt som bäst gynnar ditt mål.

I många tvistemålsprocesser har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om det.